Women Heart Health: ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಪಾಯವಂತೆ

Avoid These Mistakes Keep Heart Healthy: ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ‘ಹೃದಯಾಘಾತ’ ಉಂಟಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

First published: