Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

First published:

 • 18

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಲ ಕಚೇರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾದದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ, ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ಹೊರಬರಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಗಿಲನ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲುಗಳಂತೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ದರೆ ಶೌಚಾಲಯದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಶೌಚಾಲಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಒಳಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  Healthy Lifestyle: ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಏಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್

  (Disclaimer: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. news18ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ)

  MORE
  GALLERIES