Sleep: ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದ್ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವೊಂದಿದೆ

ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಸಹಜ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರಿಸದೇ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿದ್ರಿಸಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

First published: