Lunar Eclipse 2022: ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ

Lunar Eclipse 2022: ಇಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: