Women: ಯುವತಿಯರು ಈ ಆರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರಂತೆ!

ಪುರುಷರ ಡ್ರೆಸ್​ಗೆ ಮರುಳಾಗುವ ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪುರುಷನು ಹುಡುಗಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜನಾಗಬಹುದು

First published: