Japanese Parents: ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ!

ಜಪಾನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ.

First published: