Sleeping Position: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು

ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳು ಏನು ತಿಳಿಯೋಣ.

First published: