Chicken in diet: ದಿನನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗಿರಲಿ

Chicken in diet: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಒಳಿತು. ಚಿಕನ್​ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

First published: