Thyroid Weight Loss: ಥೈರಾಯ್ಡ್​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

Thyroid Patients Weight Loss: ಥೈರಾಯ್ಡ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತೂಕ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅವಶ್ಯಕ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಕೆಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: