Weight Loss: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸುಲಭ ವ್ಯಾಯಾಮ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ (Weight loss) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವು ಒಳಾಂಗಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ವರ್ಕೌಟ್​ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

First published: