Weight Loss Tips: ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ

Weight Loss Recipes: ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗೆಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

First published: