Weight Loss Tips: ತೂಕ ಇಳಿಸೋಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ

Alternative For Rice: ತೂಕ ಇಳಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಡಯೆಟ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲು ಏನನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: