Health Care: ಈ 6 ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು! ಯಾವುವು ಅವು ನೋಡಿ

Eye Health: ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

First published: