Life Hacks: ಅತಿಯಾದ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗ್​ ಮಾಡಿ

Ways to Stop Sweating: ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾಗಬಾರದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ.

First published: