Breast Health : ಸ್ತನದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ

Oil Benefits: ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರವೂ ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೆಣ್ತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತನ್ನ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ನಟಿಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಕೃತಕ ಸ್ತನ ವರ್ಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.ಅದರ ಬದಲು ಈ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: