Valentine's Day: ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಧರದ ಮಧುರ ಚುಂಬನದ ಖುಷಿ

ಮಮತೆಯ ಮುತ್ತು. ಹೌದು, ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಕೊಡುವ ಸಿಹಿಮುತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

  • News18
  • |
First published: