Lucky and Rich: ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತು, ಈಕೆ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತೆ!

Kirsty Bertarelli: 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 35,83,41,49,330 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈಕೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ನೀಡಿದ ಆತನ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಕೆಯ ಐಶಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ...

First published: