Monsoon: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ಯಾ? ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಭಾವವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಾರೆ ವೈದ್ಯರು

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಸೋಮಾರಿತನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

First published: