Saving Tips: ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್​ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಣ ಸಹ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ

Food Wasting and Save Money: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ನಂತರ ವೇಸ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: