ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆಗಳು..!

ದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

First published: