Relationship Tips: ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ

Marriage Problem: ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈವೂರ್ಸ್ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: