Kitchen Hacks: ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

Tips: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೆಡುತ್ತದೆ

First published: