Lifestyle: ದಿಢೀರ್ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ

Healthy Lifestyle: ಸಂಭೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಬಹುದು. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.

First published: