ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಐರನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

First published: