Free Public Transport: ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸೋಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ

Free Public Transport: ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 9 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವುವು ಆ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: