Dog Care: ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತೆ

Importance of Walking Your Dog: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

First published: