Home Remedies: ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಫ ಹೊರಬರುತ್ತೆ

Home Remedies For Cough: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮು ಆರಂಭವಾದರೆ ಕಫ ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಫ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ತಿಂದರೂ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕಫ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಫವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ

First published: