Women Health: 50ರ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡದೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು

The Best Foods for Women: 50 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.

First published: