Water Chestnuts: ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯವರೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಿಗೋ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು

Benefits of Water Chestnuts: ವಾಟರ್ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಹಣ್ಣು. ಈ ಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ನಟ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: