Women Care: ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು

Superfoods For Women: ನಾವು 30 ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕೆಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್​ ಮಾಡದೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

First published: