Health Tips: ಶೀತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ 5 ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ (Summer) ನೆಗಡಿ, ಗಂಟಲು ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

First published: