Baby Care: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದಂತೆ

Stomach Pain in Child: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

First published: