Sleeping Effects: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ನೀವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಲಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳುತ್ತೀರಾ? ಮಲಗುವ ಸಮಯ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವವರನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರು. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First published: