ಕಾಡುವ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮದ್ದು!

ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಬೇಕು.ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ದೊರೆತರೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

First published: