Earphone ಬಳಸುವವರೇ ಕೇಳಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡದೇ ಬಿಡದು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ವನಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ.

First published: