ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ Ragiಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು..!

Ragi Side Effects : ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ರಾಗಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆ, ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಬಹುದು.

First published: