Health Tips: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಂತೆ

Apple Side Effects: ಸೇಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: