ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶೇ.66ರಷ್ಟು ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ತಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸುವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಡದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

First published: