ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಖಚಿತ!

ಇಂದು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುರುಷರು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು ಹೆಚ್ಚು.

First published: