Sex Addiction: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್​ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ!

ಆಸೆಗೂ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಗೂ ತುಂಬಾನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಟವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೆಂದರ್ಥ.

First published: