Shaving Vs Waxing: ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಬದಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ

Reasons Why Waxing is Better: ಕೆಲವರು ಬ್ಲೇಡ್‌ನಿಂದ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: