Potato: ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದು!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ.

First published: