Rice Variety: ಈ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯೋದಂತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ

Popular Rice Varieties: ಭಾರತವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ಯಮವು ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಕಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: