ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ! ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಖೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಫರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೈದಿಗಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಲು ರಿಯೊ ಡಿ ಜನೈರೋ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ತಲವೆರಾ ಬ್ರೂಸ್ 2018 ಎಂಬ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

  • News18
  • |
First published: