Hairfall: ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನಾ? ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಕೂದಲು ಕಳ್ಕೋತೀರಾ?

Hairfall: ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಅದು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪಂತೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂದಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ!

First published: