Menstrual Health: ಹುಡುಗಿಯರೇ, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ

Periods Health: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್​ 28 ದಿನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ಚಕ್ರವು 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಪಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: