Joint Pains: ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಗುಡ್ ಬೈ

ಸಂಧಿವಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ತೂಕವು ಅವನ ಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆ ಕೀಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು.

First published: