Home Gardening Tips: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂಗಳದ ಗಿಡಗಳ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗಿರಲಿ

Monsoon Home Gardening: ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಈ ಜೋರಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

First published: