ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸ ದೂರವಾಗುತ್ತಂತೆ..!

ಅಮೆರಿಕದ ಒರೆಗಾನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಮದ್ಯಪಾನಿ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

  • News18
  • |
First published: