Breakfast Recipe: ಚಪಾತಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಈ ವೆರೈಟಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ!

Leftover Chapati: ಉಳಿದ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ...

First published: